Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Sheep
Bo lepiej się zbytnio nie nastawiać i być mile zaskoczonym, niż zawiedzionym, bo miało się zbyt wielkie oczekiwania
— A.
Reposted fromLlulia Llulia viausmiechprosze usmiechprosze
Sheep
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Sheep
Ludzie chcą się dotykać. Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
Reposted fromchocoway chocoway viablablablabla blablablabla
Sheep
- Często bywa tak, że fajne, inteligentne dziewczyny są samotne.
- Niestety, bywa, że szukając tego jedynego, mają w głowach ideał. A mężczyźni do niego nie dorastają. One ciągle coś by w nich zmieniały, wciąż coś im nie pasuje, coś jest nie tak. Pragną fajnego mężczyzny. A często mają problem ze zdefiniowaniem, czym jest ten "fajny mężczyzna". Z jednej strony chcemy, żeby był czuły i opiekuńczy, z drugiej żeby był macho. Dobrze też, żeby dało się z nim pokazać na mieście. Trudno to wyważyć.
— Aleksandra Popławska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaankaottak94 ankaottak94
Sheep
Prawdziwa samotność zaczyna się od chwili, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść własnego towarzystwa.
— J. Wejroch
Reposted frommonstrum monstrum viaavooid avooid
Sheep
zrób co zamierzałeś
bo nigdy nie będziesz gotowy
wezwij dobre duchy
żeby ci sprzyjały
— Julia Hartwig ,,Siła i słodycz''
Reposted bydum-spiro-speroniskowostrangeme
Sheep
MIŁOŚĆ Nie widziałam Cię już od miesiąca I nic . Jestem może bledsza, Trochę śpiąca , trochę bardziej milcząca Lecz widać można żyć bez powietrza.
— Miłosć-Maria Pawlikowska- Jasnorzewska
Reposted frommindQfuck mindQfuck viaskrzacik skrzacik
Za mało mam Ciebie, a innych często dosyć.
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacytaty cytaty
Sheep
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Sheep
Najważniejsze jest, żeby obok był ktoś. To, że jesteś, przyszedłeś do mnie, uśmiechasz się, jest powodem do szczęścia. Mogę cię potrzymać za rękę i mogę sobie przy tobie popłakać, bo jest mi źle. Ja nie wiem, dlaczego jest mi źle, ale jest mi smutno i płaczę. A potem jest mi lepiej.
— Anna Dymna, "Nie nudźcie się, szalejcie", Gazeta Wyborcza Duży Format, 11.12.14
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
Sheep
Sheep
Kocham w Tobie wszystko, oprócz tego że nie jesteś mój.
— somanydesires.tumblr.com
Sheep
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa vialabellavita labellavita
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Reposted fromfendi fendi viagwiazdeczka gwiazdeczka
Sheep
2703 7774
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viamadadream madadream
Sheep
Reposted frompatt patt viabrosandi brosandi
Sheep
Reposted fromhole-love hole-love viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl